Oudervereniging

Wij werken prettig samen met onze actieve oudervereniging. De leden ondersteunen ons bij niet-lesgebonden activiteiten en ze durven kritische vragen te stellen. Heeft de school begeleiding nodig? Dankzij de oudervereniging grijpen we nooit mis.

 

Taken van de oudervereniging

De leden van de oudervereniging helpen actief mee tijdens feesten en evenementen. Er zijn werkgroepen voor evenementen zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, carnaval, de avondvierdaagse, sportdagen en acties voor goede doelen. Via de e-mail wordt waar nodig ook een oproep naar alle andere ouders gedaan om te helpen. Ook zorgt de oudervereniging voor attenties voor het gehele team van de school.

 

Gedurende het jaar overlegt de oudervereniging met het schoolteam over algemene vraagstukken. De vereniging adviseert wanneer nodig ook de medezeggenschapsraad.

 

De oudervereniging vergadert ongeveer 6 keer per jaar, deze worden aangekondigd in de nieuwsbrief van school. Bij alle vergaderingen is een teamlid van school aanwezig.

 

De oudervereniging int en beheert de ouderbijdrage en legt jaarlijks verantwoording af aan de ouders tijdens de jaarvergadering in oktober.

 

Contact

Hebt u interesse om zich aan te sluiten bij de oudervereniging, of wilt u meer weten over wat u kunt verwachten? U bent altijd welkom bij een vergadering en kunt uiteraard ook informeren bij één van de leden vande oudervereniging of een mail sturen naar ouderverenigingstjozefschool AT gmail DOT com . Dat kan overigens gedurende het gehele schooljaar. Als er ruimte is (of ontstaat) laten we het u weten! 

Inzage stukken

De stukken van de oudervereniging zijn op te vragen door alle ouders van leerlingen aan onze school. Hierbij valt te denken aan de statuten, jaarverslagen en notulen van vergaderingen. Neemt u vooral contact op met de secretaris via ouderverenigingstjozefschool AT gmail DOT com